Статистика Covid 19

Подаци који су статистички обрађени преузети су са сајта https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 – THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

ново

COVID 19
Прогнозе за период до 27. 05. 2020.

Ново Визуализација података са страница European Centre for Disease Prevention and Control

Претходне анализа

COVID 19

Резултати ове моје анализе потврђују да даљи ток ове епидемије може значајно да измени прихвање савета #останитекодкуће.

Предвиђени интервал поверења крајем месеца достиже распон чак од 3235 до 10925 заражених. Изолација нас може приближити доњој граници, а немарност горњој.

Визуализација података о вирусу Covid 1

Предвиђања

Предлог и идеје за бављење статистиком, односно визуализацији података за ученике завршних разреда гимназије и средње медицинске школе.

Следе лекције о статистици …

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika