Геометрија

Припрема за факултет

Извор: К. У. Шахно

Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике

Пример 258

Видео

PDF запис

Пример 259

Видео

PDF запис

Пример 260

Права која пролази кроз теме правог угла троугла образује са мањом катетом AB троугла ABC угао од 30˚ и сече хипотенузу у тачки која је дели у односу 1:2.

Наћи дужину хипотенузе ако је дужина мање катете једнака √3  .

Видео

PDF запис

Пример 261

Три тетиве кружнице полупречника r образују троугао уписан у ту кружницу. Знамо да су дужине две од њих  1/2 r  и r√3  .

Наћи дужину треће тетиве.

Видео

PDF запис

Пример 262

Две странице троугла једнаке су a и b, а угао међу њима 120°.

 Наћи бисектрису тог угла трогла.

Видео

PDF запис

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika