Тестови

Обнављање градива

Извор: М. И. Моро М. А. Бантова Математика 2

Прва група задатака

Сабирање и одузимање

Обухваћен садржај задатака 1_125

Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4Тест 5


Друга група задатака

Множење и дељење

Обухваћен садржај задатака 124_305

Тест 1Тест 2Тест 3Тест 4Тест 5


Магични квадрати

Трећа група задатака

Редослед рачунских операција

Обухваћен садржај задатака 306_395

Тест 1Тест 2

Четврта група задатака

Обухваћен садржај задатака 396_490

Тест 1Тест 2Тест 3
Тестови _ Групе задатака

Задаци 537_541

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika