II Моро Бантова Математика 2

Налажење непознатог множиоцаНалажење непознатог дељеника и делиоца

НОВО !

Решење задатака 461_465 Видео

Налажење непознатог множиоца

2 • 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 • 3 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
5 • 4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5

2 и 3 – множиоци

6 – производ

Ако се производ два броја подели једним множиоцем добијамо други множилац.

220. За сваки пример множења састави два примера дељења као у првој колони:

8 • 2 = 16
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
7 • 22 • 98 • 36 • 3

Како смо добили први множилац? Како смо добии други множилац?

221.

a98765432
c22222222
a • c        

Напиши табелу тако да има два реда и израчунај производ.

222. Ученици су посадили 16 жбунова огрозда, по 4 жбуна у сваком реду. Колико је било редова?

223. Посађено је 15 храстова у 3 једнака реда. По колико храстова је било у сваком реду?

224. Свеска за цртање кошта 6 копејака. Колико новца треба уплатити за 2 ( 3, 5 ) таквих свесака?

225.

5 dm = □ cm2 • 7 – 594 – 8 – 16
5 cm = □ mm2 • 3 + 876 + 24 – 7
5 m = □ dm2 • 2 + 632 – 16 – 16

Решење задатака 220_225 Видео

PDF формат зато што PP презентација прелази дозвољену величину.

226. Први множилац је 2, други је непознат, производ је 8. Наћи други множилац.

227. Наћи вредност непознатог множиоца.

x • 2 = 65 • a = 103 • b = 9k • 3 = 6

228. Реши примере дељења, изабери одговарајуће  примере множења:

42 : 7 =56 : 8 =36 : 4 =48 : 8 =
8 • 6 = 489 • 4 = 367 • 6 = 428 • 7 = 56

229. Упаковано је 12 ножева у кутије, по 6 у сваку. Колико кутија је било потребно?

230. Од 18 паковања вуне добијено је 6 једнаких шалова. Колико паковања вуне је потрошено за сваки шал?

231.  Колико је потребно точкова за 5 бицикала са 2 точка?

232.  Мама је помузла краву Бурјонку. У прву посуду је налила 2 l млека, а остало у другу посуду. Колико литара млека је дала Бурјонка ако је мама у другу посуду налила 3 l више него у прву?

233.  Израчунај:

(59 – 51) • 22 • 9 + 2738 – 38 + 0
(42 – 35) • 22 • 6 + 590 + 56 – 47
(63 – 58) • 22 • 4 + 7186 + 0 – 67

Решење задатака 226_233 Видео

234

Увод

Запамти како зовемо бројеве и изразе при дељењу:

Наћи количнике користећи штапиће:

1   Дељеник 6, делилац 3.

2   Делилац 2, дељеник 8.

3   Нађи количник бројева 12 и 6.

235.

1   Дечак је од 16 дасака направио кућице за птице. Потрошио је по 8 дасака за сваку кућицу. Колико кућица је направио дечак?

  Дечак је од 12 дасака направио 4 једнаке хранилице за птице. Колико дасака је потрошио за сваку хранилицу?

236. Служећи се сликама објасни шта показују следећи изрази:

8 + 58 + 25 + 28 + 5 + 2
8 – 25 – 28 – 58 – (5 + 2)

237. Нађи непознате вредности:

x • 10 = 202 • a = 8k • 5 = 104 • a = 8

238

a7074808390929597
k4646464646464646
a – k        

Запиши табелу тако да има два реда и израчунај разлике.

239.  Израчунај:

(32 – 24) • 286 – (46 + 32)0 + 42 – 14
(57 – 48) • 272 – 9 + 1927 – 0 + 27

Решење задатака 234_239 Видео

240. Нацртај према задатку слике и објасни их:

1   Подели подједнако 6 краставаца на два тањира. По  колико краставаца је на сваком тањиру?

2   Подели 6 краставаца на тањире тако да буде по 2 на сваком. Колико је потребно тањира?

241

1   Које примере дељења можемо решити знајући да је:

7 • 2 = 142 • 9 = 185 • 6 = 30

2  

8 • 5 = 403 • 6 = 187 • 9 = 639 • 4 = 36
40 : 8 =18 : 6 =63 : 7 =36 : 9 =

242.  Скије коштају 8 рубаља, 6 рубаља скупље од штапова који иду уз њих. Колико коштају ти штапови?

243.  За реновирање стана је купљено 10 конзерви боје, а седам конзерви је потрошено. Колико више има потрошених конзерви боје од оних које су остале?

Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

244.  Израчунај:

65 – 28 – 302 • 6 + 43(76 + 8) – 76
74 – 35 – 184 • 2 + 5635 – (7 + 8)

Решење задатака 240_244 Видео

245.    Лутка кошта 5 рубаља. Колико коштају три такве лутке?

ЦенаКоличинаВредност
5 рубаља3 лутке­?

246.   Саставити два задатка за налажење вредности неких купљених ствари. Запиши их кратко у таблице и реши их.

247.

1  Дуж дужине 12 cm подели на два једнака дела. Колика је дужина добијенох делова?

2  Дуж дужине 12  cm подели на делове, по 2 cm дужина сваког. Колико делова је добијено?

248.  

а • 7 = 14а + 9 = 12а – 8 = 1710 • x = 20

249.   Реши други пример сваког члана користећи први:

9 • 7 = 637 • 10 = 7015 • 4 = 6014 • 5 = 70
9 • 8 =7 • 9 =15 • 5 =14 • 4 =

250.  Лењир, перница и албум костају 95 копејака. Лењир кошта 12 копејака, перница 48 копејака. Колико кошта албум?

251.   Посматрај фигуре на цртежу. Нацртај у свакој фигури једну дуж тако да се добије квадрат.

252.  

(25 + 29) – 2660 – 15 + 93 • 2 – 6
(35 + 18) – 4232 – 27 + 82 • 5 + 90
37 – (7 + 3)73 – 28 + 97 • 2 – 7
82 – (12 + 30)94 – 87 + 69 • 2 – 9

Решење задатака 245_252 Видео

253.  Вања је преко лета сакупила колекцију каменчића у боји. По 6 каменчића је ставила у две кутије, а у трећу 4. Колико каменчића је Вања сакупила?

254.  На једном гребену посађени су грменови парадајза у 3 реда, по 8 грменова у сваком, а на другом гребену 15 грменова. Колико је свега грменова парадајза посађено на та два гребена?

255. Колико је вредност 3 m тканине ако је цена једног  објасни метра 4 рубље?

256. Користећи слику из примера 236,  објасни шта показују следећи изрази: 8 • 2, 5 • 4, 2 • 3.

257.

1.  Млади су посадили 15 липа подједнако у 3 реда. По колико липа има у сваком реду?

2.  Млади су посадили 15 липа, по три липе у ред. Колико редова липа су добили?

258.

6 • 8 = 484 • 6 = 249 • 5 = 4510 • 7 = 70
7 • 8 =5 • 6 =8 • 5 =9 • 7 =

259.

100 – 46 – 26100 – (18 + 7)8 • 3
100 – 86 + 2790 – (6 + 28)6 • 3
83 – 40 + 1670 – (4 + 39)2 • 9
55 – 27 + 3860 – (5 + 46)2 • 5

Решење задатака 253_259 Видео

Налажење непознатих делитеља и делиоца

260.  Реши и објасни како се добијају други и трећи примери из првог:

18 : 2 =10 : 5 =8 : 4 =15 : 3 =
18 : 9 =10 : 2 =8 : 2 =15 : 5 =
2 • 9 =5 • 2 =4 • 2 =3 • 5 =

261.  Првог дана су за реновирање школе довезли 28 великих комада дрвета, а другог дана на четири возила по 10. Колико великих комада дрвета је превезено за та 2 дана?

262

1  За 10 копејака купљене су 2 коверте. Колика је цена коверте? Запиши задатак кратко у таблицу и реши га.

2   Саставити два задатка за налажење цене и реши их.

263.  39 + a. Израчунати вредност збира ако а узима следећа значења: 0, 6, 13, 31, 46, 52.

264. < > = ?

8 + 8 + 8 * 8 • 482 – 74 * 82 – 65
7 + 7 +7 * 7 • 371 – 32 * 95 – 52

265.  Израчунај:

1 + 5 + 9 + 1526 + 19 + 2489 – 44 – 35
18 + 7 + 13 + 2247 + 35 + 1393 – 48 – 45

Решење задатака 260_265 Видео

266.  Провери јесу ли тачнио следећи записи:

2 • 7 > 2 • 69 • 3 = 27
78 – 9 < 786•4 = 4 • 6
37 + 6 > 3717 – 5 = 8 + 4
То су неједнакости.То су једнакости

267.  Састави две једнакости и две неједнакости користећи следече изразе:

23 + 1240 – 1612 + 2340 – 5

268.  Реши једначине:

8 : a = 2c > 2 = 6b : 4 = 212 : x = 6

269. Прошле године је за жетву пшенице на једном поседу било потребно 8 комбајна, а ове године 12. Колико више комбајна је на том поседу било потребно за жетву пшенице ове године?

270.  Колико точкова имају 4 аутомобила?

271.  Баба је својим унуцима исплела 4 пара рукавица. Колико комада рукавица је она исплела?

272

1.   c 9 18 23 90 – c          2.   b 18 30 46 27 + b      

273.  Израчунај:

10 • 371 – 6816 mm = * cm * mm
30 : 384 – 3527 mm = * cm * mm
30 : 1027 + 954 mm = * cm * mm

Решење задатака 266_273 Видео

274.  12 : 4 . Нађи такав број да помножен делиоцем даје делитељ. Тражени број је 3 зато што је 3 • 4 = 12, значи  12 : 4 = 3.

275

8 : 4 =6 : 3 =9 : 3 =10 : 5 =
4 • 2 = 83 • 2 = 63 • 3 = 95 • 2 = 10

276.

6 : 2 =6 : 3 =
8 : 2 =8 : 4 =
10 : 2 =10 : 5 =

Продужи колоне и израчунај количнике користећи таблицу множења са 2.

277.  Радници једне плантаже отишли су скупа у градског позориште. У 3 аутомобила размештено је по 5 радника, а 35 радника је путовало аутобусом. Колико свега радника је посетило позориште?

278.  Саставити задатак сличан задатку 277 који одговара изразу 6 • 2 + 9.

279.  Карта за трамвај кошта 3 копејке. Ученик се возио трамвајем 4 пута. Колико копејака је он платио за карте?

280.  Нацртај две дужи, прву дужине 5 cm 8 mm, а другу за 5mm краћу од друге.

281.  Стави место звездица знакове + или – да би се добиле тачне једнакости:

76 * 4 * 7 = 7389 * 3 * 6 = 92
38 * 5 * 6 = 3998 * 9 * 2 = 87

Решење задатака 274_281 Видео

282.  На сваком од 5 коња је по један јахач. Колико је свега јахача?

283.  Нађи резултат користећи се сабирањем:

1 • 21 • 31 • 41 • 61 • а = а

284.

1 • 141 • 52 + 18(80 – 79) • 241 • (67 + 18)
1 • 381 • 64 – 36(60 – 59) • 751 • (60 – 27)
1 • а1 • 4 – 91 • (42 – 24)1 • (55 + 9)

285. Замени * таквим бројевима де се добију тачне једнакости и неједнакости:

9 • 6 = 6 • *8 • 2 > 8 • *56 – 24 > 56 – *
7 • 4 = 4 • *9 • 1 < 9 • *78 + 18 < 78 + *

286.

1  Дељеник је 12, количник 4. Нађи делилац

2  Делилац је 2, количник 5. Нађи дељеник.

3  Први множилац је 5, производ 10. Нађи други множилац.

287.  За 2 паковања соли уплаћено је 14 копејака. По којој цени је купљена со?

288.  У првој сали ресторана ручало је 35 људи, а у другој 42. Из друге сале отишло је 11 људи. Колико више људи је остало у првој сали него у другој?

289

18 : 916 : 814 : 712 : 24 : 2
14 : 212 : 618 : 210 : 516 : 2

Решење задатака 282_289 Видео

290.  Увод

При множењу ма којег броја јединицом добија се као производ тај исти број.

a • 1 = a

3 • 1 = 342 • 1 = 4289 • 1 = 89
7 • 132 • (48 – 47)(70 – 69) • 141 • k
9 • 1(61 – 24) • 127 • (30 – 29)k • 1

291

Цена пирошке је 5 копејака. Колико пирошки се може купити за 15 копејака?

2  Саставити два задатка за налажење количине ако знамо цену и укупан трошак.

292.  Три комада гајтана дуга су укупно 92 m. Први је дуг 28 m, а трећи 34 m. Колико је дуг други гајтан?

293

36 : 4 = 942 : 6 = 728 : 7 = 440 : 8 = 5
9 • 4 =6 • 7 =7 • 4 =8 • 5 =
36 : 9 =42 : 7 =28 : 4 =40 : 5 =

294.  Посматрај фигуру на цртежу. Нацртај такву дуж да дели фигуру на: Један троугао и један четвороугао; два четвороугла.

295.

8 : 412 : 4(43 – 29) : 7(5 + 7) : 2
6 : 318 : 2(52 – 44) • 2(7 + 9) : 2

Решење задатака 290_295 Видео

296.  Дељење јединицом

Увод

При дељењу ма којег броја јединицом добија се као количник тај исти број.

a : 1 = 
1 • a = a

3 : 1 = 5 : 1 = 18 : 1 =
1 • 3 = 31 • 5 = 51 • 18 = 18
8 : 1(90 – 45) • 116 • 1 : 29 • 2 : 1
15 : 11 • (36 – 19)12 : 1 : 62 • 6 : 1
93 : 1(24 – 15) : 114 : 7 • 28 : 1 • 2

297.

6 • a = 12к : 4 = 816 : b = 16x – 18 = 2

298.

> < = ?

5 + 2 * 5 • 27 • 1 * 7 + 1
6 + 1 * 6 • 19 • 2 * 9 + 2

299.

Користећи слику објасни шта значе изрази:

1.  2 • 42.  8 : 43.  8 : 2

300.  За 10 копејака су купљене коверте, по 5 копејака за коверту. Колико коверата је купљено? Састави два обратна задатка и реши их.

301.  За зиму је породица спремила 8 тролитарских флаша и једну дволитарску флашу сока од јабука. Колико литара сока је укупно спремљено?

Решење задатака 296_301 Видео

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДЕСЕТИЦОМ

Увод

Да поможимо 10 са 2 потребно је 1 десетицу поможити са 2. Добијају се 2 десетице или 20.

Тада је 2 • 10 = 20 и 20 : 2 = 10, а 20 : 10 = 2.

10 • 2 =2 • 10 =20 : 2 =20 : 10 =
10 • 3 =3 • 10 =30 : 3 =30 : 10 =

302.  Израчунај:

10 • 710 • 98 • 1040 : 47 • 1
7 • 1090 : 1080 : 1060 : 107 • 10
70 : 109 • 1080 : 830 : 39 : 9
70 : 790 : 910 • 850 : 108 • 1

303. Куварица је распоредила подједнако 50 сендвича на 5 тањира. По колико сендвича има на сваком тањиру?

304.  Килограм купуса кошта 10 копејака. Колико кошта 2 kg (3 kg, 5 kg, 8 kg) купуса?

305.  Израчунај:

98 – (36 + 18)29 + 3523 : 2312 : 6 • 9
(52 + 17) – 1761 – 4848 • 116 : 8 • 4
80 – (45 + 15)47 + 3457 : 114 : 7 • 1

Решење задатака 302_305 Видео

306. Парни и непарни бројеви

Увод

2+2+2+2+2+2+2+2+2

Илустрација

Бројеви који су дељиви са 2 називају се парним бројевима.Бројеви који нису дељиви са 2 називају се непарним бројевима.

Из низа бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 напиши најпре оне који су дељиви са 2, а затим оне који нису дељиви са 2.

307.  Наведи све парне бројеве од 10 до 20.

308.  Запиши таблицу множења са 2 и провери да ли је тачно помоћу дате таблице.

309. Које примере дељења можеш саставити користећи таблицу множења са 2?

310.  Када из бурета прелијемо у 5 кантица по 2 kg меда у њему остане 3 kg. Колико килограма меда је било у бурету?

311. Од комада платна одрезано је за 2 купца по 8 m после чега је остало 7 m. Колико метара платна је на почетку било у комаду?

312.  Постави где је потребно заграде тако да се добију тачне једнакости:

76 – 20 + 5 = 5153 – 18 – 15 = 2064 + 36 – 75 = 25

313.  Израчунај:

2 • 618 : 97 • 2 + 18(20 – 12) : 2
5 • 216 : 22 • 9 + 36(70 – 52) : 2
9 • 212 : 62 • 8 + 29(61 – 45) : 2

Решење задатака 306_313 Видео

314. На цртежу су истакнуте истом бојом наспрамне странице правоугаоника. Нацртај и изрежи неколико правоугаоника. Преклапањем провери да ли су њихове наспрамне странице једнаке.

Нацртај правоугаоник са страницама 2 cm 5 mm и 6 cm 5 mm. Истакни наспрамне странице бојама.

315.  Ученици су за школски врт добили саднице јабука. Они су посадили 2 реда садница, по 18 у сваком реду. Остало је да посаде још 18 садница. Колико садница јабука је довезено ученицима?

316.  Из једне леје убрано је 25 главица купуса, а из друге 35. Те главице су подељене у корпе, по 10 у сваку. Колико корпи је потребно за све главице купуса?

317

1. Миша има 35 копејака, а Оља 25 копејака. Колико карата за биоскоп они могу купити за тај новац ако једна карта кошта 10 копејака?

2. Састави сличан задатак према изразу: (9 + 7) : 2.

318.  Дат је низ бројева: 7, 2, 9, 4, 11, 10, 8, 3. Увећај сваки непаран број за 8, а сваки паран број за 9. Какве смо бројеве добили у резултату, парне или непарне?

319.  Нађи непознате вредности променљивих:

a • 2 = 20c • 2 = 8k : 2 = 4b : 2 = 6

 320. Израчунај:

2 • 614 : 7(15 + 5) : 1(95 – 15) : 10
5 • 218 : 9(81 – 67) : 7(38 + 52) : 9
2 • 416 : 8(9 + 7) : 8(19 + 51) : 1

Решење задатака 314_320 Видео

Множење и дељење бројем 3

321.

3 • 3 = 9   9 : 3 
3 • 4 = 124 • 312 : 312 : 4
3 • 5 = 155 • 315 : 315 : 5
3 • 6 = 186 • 318 : 318 : 6
3 • 7 = 217 • 321 : 321 : 7
3 • 8 = 248 • 324 : 324 : 8
3 • 9 = 279 • 327 : 327 : 9

322.

3 • 53 • 93 • 49 • 33 • 727 : 9
18 : 63 • 830 : 33 : 321 : 780 : 8
12 : 424 : 815 : 53 : 13 • 610 • 9

323.  Тежина једне корпе са јабукама је 6 kg. Колика је тежина 3 такве корпе?

1. Запиши задатак кратко према следећој таблици.

2. Реши задатак.

3. Састави два обрнута задатка и реши их.

324. Јура је купио свеску за 14 копејака, а за остали новац 8 свесака по 2 копејке. Колико новца је имао Јура?

325

+:?
3 * 1 = 320 * 2 = 18
7 * 7 = 112 * 12 = 0
16 * 8 = 28 * 0 = 8

326.

(54 – 27) : 324 : 3 • 28 • 3 : 612 : 12 + 29
(17 + 4) : 72 • 9 : 34 • 3 : 616 • 1 + 44

Решење задатака 321_326 Видео

Увећавање и умањивање броја неколико пута

Увод

  1. Квадрата има 3, плавих кругова 4 пута по 3. Кругова има 4 пута више него квадрата, а квадрата 4 пута мање него кругова.
  2. Црвених кругова има 2 пута више него троуглова, а троуглова 2 пута мање него црвених кругова.

327.  Нацртај према задатку слику и реши задатак: За децу дечјег врта купљене су 4 зелене лопте, а црвених 3 пута више него зелених. Колико црвених лопти је купљено деци?

328.  Нацртај две дужи, једну дужине 2 cm, а другу три пута дужу-

329

k4567
3 • k    
a27242118
a : 3    

330.  Сестра има 11 копејака, а брат 7 копејака. Колико свесака по цени од 2 копејке они могу купити за сав новац који имају?

331

7 • 318 : 6(36 – 27) • 31 • 35
27 : 35 • 3(70 – 46) : 316 : 1
3 • 821 : 3(42 – 39) • 924 : 1

Решење задатака 327_331 Видео

332. Нацртај према задацима слике и реши их:

1. Серјожа је изрезао 4 црвена квадрата, а плавих 3 пута више него црвених. Колико плавих квадрата је изрезао Серјожа?

2. Зина је изрезала 4 црвена квадрата, а плавих за 3 квадрата више него црвених. Колико плавих квадрата је изрезала Зина.

333. Тања је купила за 24 копејке разгледница, по 3 копејке за комад. Брату дала 6 разгледница. Колико разгледница јој је остало?

334.  Пионири су сакупили 45 kg жирова. У гајбу су ставили 18 kg жирова, а остатак подједнако у 3 пакета. Колико килограма жирова је било у сваком пакету?

335

1. Ученик је прочитао првог дана 9 страница књиге, а другог дана за 2 странице више нео првог. Колико страница је прочитао ученик другог дана?

2. Ученица је прочитала првог дана 9 страница књиге, а другог дана 2 пута више страница него првог. Колико страница књиге је прочитала ученица другог дана?

336.

>  <  ?
7 • 6 * 7 • 78: 2 * 10 : 2
10 • 2 * 9 • 212 : 2 * 12 : 6

337.  Израчунај:

21 : 33 • 69 • 3 – 60 + 27
18 : 62 • 83 • 9 – 641 – 41
27 : 33 • 43 • (9 – 6)39 – 0

Решење задатака 332_337 Видео

338

1. Увод

У овом реду има 8 кругова, а у другом треба нацртати 4 пута кругова него у првом.

Да би се добило 4 пута мање од 8 кругова треба поделити 8 кругова на 4 једнака дела. Решење је број кругова у било којем од добијених делова.

Колико кругова треба да садржи други ред?

2. Папагаја има 6, а голубова 3 пута мање. Колико има голубова?

339.  Нацртај према задацима слике и реши их:

1. Волођа има 8 црвених кругова, а плавих 2 пута мање. Колико плавих кругова има Волођа?

2. Млади су гајили 10 пилића, а пачића 5 пута мање. Колико пачића су гајили млади?

3. Коља има 12 зечева, а Волођа 4 пута мање. Колико зечева има Волођа?

340.

x • 8 = 24a + 8 = 2430 : b = 10

341. У студентској радној бригади било је 19 момака и 8 девојака. Она је подењена на бригаде које су имале по 9 чланова. Колико бригада је добијено?

342.

3 • 8 + 76(98 – 89) • 318 : 2 • 3
9 • 3 – 19(82 – 72) • 727 : 3 • 2
21 : 7 + 69(46 – 28) : 616 : 2 • 3

Решење задатака 338_342 Видео

343. Упореди задатке сваког пара:

1. У бари су пливале 8 гусака и 2 пута мање патака. Колико патака је пливало у бари?

2. У језеру је пливало 8 белих лабудова, а црних за 2 мање. Колико је било црних лабудова?

344.

1. Вунена хаљина кошта 27 рубаља, а ципеле 3 пута јефтиније. Колико коштају ципеле?

2. Јакна кошта 30 рубаља, а хаљина за 3 рубље мање. Колико кошта хаљина?

345. Саставити задатак према датом кратком запису и   реши га:

Било20 копејака
Купљено8 свесака по 2 копејке
Остало?

346. Из низа бројева 15, 16, 17, 18 упиши вредности c за које је тачна неједнакост c + 24 > 40.

347.

2 • 6 + 23 • 9 + 321 : (100 – 93)0 + 7
2 • 7 + 23 • 8 + 327 : (32 – 29)9 + 0
2 • 8 + 23 • 7 + 318 : (54 – 45)6 – 0

348.  Колико на датом цртежу има троуглова? Нацртај сваки од њих појединачно.

Решење задатака 343_348 Видео

Множење и дељење бројем 4

349.

4 • 4 = 16 16 : 4 
4 • 5 = 205 • 420 : 420 : 5
4 • 6 = 246 • 424 : 424 : 6
4 • 7 = 287 • 428 : 428 : 7
4 • 8 = 328 • 432 : 432 : 8
4 • 9 = 369 • 436 : 436 : 9

350.

36 : 428 : 49 • 4 – 18(85 – 76) • 4
16 : 44 • 84 • 4 + 19(8 + 24) : 8

351.

1. Увећај сваки непаран једноцифрен број 2 пута.

2. 12, 15, 21, 27. Сваки од ових бројева умањи 3 пута.

352. На паради је учествовало 36 авиона и 9 пута мање хеликоптера. Колико хеликоптера је учествовало на паради?

353. Са аеродрома је узлетело 8 парова авиона, а на земљи со остала 24 авиона. Колико авиона је било на аеродрому пре узлетања?

Решење задатака 349_353 Видео

Ред извршавања рачунских операција

354.  Наведи рачунске операције у следећим изразима и израчунај њихове вредности:

57 + 9 + 2631 – 24 + 724 : 3 : 236 : 9 • 6
73 – 15 – 812 + 23 – 95 • 2 • 78 • 2 : 4
Ако у изразу без заграда имамо само сабирање и одузимање или само множење и дељење израчунавање се извршава оним редом којим су операције записане.

355.

92 – 7 – 7 – 732 : 8 • 970 : 7 : 5 • 9
18 + 8 + 8 + 84 • 6 : 860 : 10 : 2 • 8
71 – 65 + 1939 : 9 • 380 : 10 • 4 : 8

356. Нацртати две дужи, једну дужине 4 cm, а другу 3 пута дужу. Колика је дужина друге дужи?

357. Нацртати две дужи, једну дужине 4 cm, а другу за 3 cm дужу. Колика је дужина друге дужи?

358.

1. Девојчица је донела 30 шаргарепа. У корпу је ставила 12 шаргарепа, а остале је поделила подједнако на 9 зечева. По колико шаргарепа је она дала сваком зецу?

2. Девојчица је донела 30 шаргарепа, 12 је дала зечевима, а остало свезала тако да је свака веза имала по 9 шаргарепа. Колико веза шаргарепе је добијено?

359

?
2 • 4 * 2 + 41 • 3 * 1 + 33 • 8 * 3 + 8
7 • 3 * 7 + 39 • 1 * 9 + 11 • 8 * 1 + 8

Решење задатака 354_359 Видео

Увод

Које рачунске операције су садржане у изразима:

65 + 21 : 340 – 4 • 727 : 3 – 4 • 2
Најпре се извршавају редом множење и дељење, а затим сабирање и одузимање
65 + 21 : 3 = 65 + 7 = 7227 : 3 – 4 • 2 = 9 – 8 = 1

360. Објасни решења:

40 – 4 • 7 = 40 – 28 = 12
3 • 5 + 24 = 15 + 24 = 39
30 + 6 • 3 = 30 + 18 = 48

361.  Израчунај вредност израза:

26 + 24 : 471 – 16 : 260 : 10 + 8 • 3
32 : 8 + 399 • 3 + 7 • 418 : 9 + 27 : 3
41 – 27 : 336 : 4 – 9 : 35 • 4 – 32 : 4

362.

1. Изрежи две траке, једну дужине 8 cm, другу 4 пута краћу.

2.  Изрежи траку дужине 8 cm. Умањи је 4 пута. Колика је дужина добијене траке?

363.  Мајстор је сашио 5 дечијих костима. За сваки костим је потрошиои по 2 m материјала. Колико свега материјала је потрошено?

1. Запиши задатак кратко према следећој табели:

Потрошено материјала за 1 костимБрој костимаПотрошено материјала за свекостиме
   

2.  Састави два обрнута задатка и реши их.

364.  Састави задатак према изразу: 4 • 6 – 14.

365

x : 7 = 48 • a = 3221 : c = 316 – b = 4

Решење задатака 360_365 Видео

Увод

1 Прочитај израз и израчунај његову вредност:

10 • (30 – 24)(50 – 20) : 4(60 – 7) + (20 – 3)

2 Нађи вредност израза на погодан начин:

70 – (20 + 6)48 + (30 + 4)(40 + 9) – (10 + 7)

Зашто се мења ред извршаавања рачунских операција?

366.

50 : (37 – 27)46 – (16 + 9)29 + 7 • 3
(18 – 12) •10(27 + 8) – 1720 – 36 : 4
30 : (54 – 51)90 – (60 – 5)4 • 8 – 19

367.

1 Увеличај 3 пута сваки од бројева: 7, 5, 9, 4, 8, 6.

2 Умањи 4 пута сваки од бројева: 16, 36, 12, 24, 20, 28.

368. За дечији капут потребно је 2 m штофа. Колико се таквих капута може сашити од 12 m штофа?

Састави два обрнута задатка и реши их.

369.

1 У дворишту су играли 5 девојчица и 7 дечака. За одбојку су се поделили на два једнака тима. По колико играча је било у сваком од добијених тимова?

2 Састави сличан задатак према изразу: (12 + 16) : 4.

370. Одабери такве бројеве за које ће дате неједнакости и једнакости бити тачне:

4 • 5 + 4 < 4 • *3 • 9 = 3 • 8 + *
3 • * > 3 • 8 + 33 • 9 = 3 • 10 – *

Решење задатака 366_370 Видео

371.  За украшавање јелке ученици су изрезали 3 звезде, а заставица 2 пута више него звезда. Колико свега звезда и заставица су ученици изрезали?


372.  Низ брдо се на санкама спуштало 18 момака, а на скијама 3 пута мање него на санкама. Колико свега момака се спуштало низ брдо?

373.  Син има 8 година. Отац је 4 пута старији од сина. Колико година има отац?

374.  Баба има 60 година. Унук је 10 пута млађи од бабе. Колико година има унук?

375.  Нацртај квадрат са страницом 3 cm 5 mm. Нацртај у њему дуж тако да се добију два правоугаоника.

376.  Запиши заграде тако да једнакости буду тачне:

15 – 6 • 2 = 184 • 8 – 5 = 123 • 6 – 2 = 12
65 – 10 + 5 = 5012 + 24 : 4 = 914 – 5 • 2 = 18

377.

36 : 4 • 39 • 4 – 28(73 – 45) : 7
27 : (12 : 4)12 + 4 • 7(61 – 29) : 8
32 : 8 • 951 – 28 : 7(80 – 56) : 6

Решење задатака 371_377 Видео

Множење и дељење бројем 5

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

5 • 5 = 25 25 : 5 
5 • 6 = 306 • 530 : 530 : 6
5 • 7 = 357 • 535 : 535 : 7
5 • 8 = 408 • 540 : 540 : 8
5 • 9 = 459 • 545 : 545 : 9

379.

45 : 5 • 4(18 + 12) : 516 + 5 • 970 – 4 • 8
30 : 5 • 4(84 – 79) • 567 – 45 : 527 – 3 • 6
50 : 5 • 6(92 – 12) : 829 + 7 • 514 + 8 • 3

380.

1У радионици је направљено 40 радних столова, а столова за обедовање 5 пута мање него радних столова. Колико свега радних столова и столова за обедовање је направљено?

2.  У радионици је направиљено 40 радних столова, а столова за обедовање за 5 мање него радних столова. Колико свега радних столова и столова за обедовање је направљено?

3. саставити сличне задатке према изразима:

а) 32 : 4 + 32,   б) (32 – 4) + 32.

381.

c40363228
c : 4    
d6543
4 • d    

Решење задатака 378_381 Видео

Упоређивање бројева

382.  Лептира – 2, вилиних коњица – 6. Колико пута је мање лептира него вилиних коњица? Колико пута је више вилиних коњица него лептира?

Знамо колико пута се садржи 2 у 6:

6 : 2 = 3.

Значи, вилиних коњица има 3 пута више него лептира, а лептира 3 пута мање него вилиних коњица.

383.   Нацртај 2 квадрата и 8 троуглова. Колико пута је мање квадрата него троуглова? Колико пута је више троуглова него квадрата?

384. У дворишту су шетали 4 пачића и 8 пилића. Колико пута је било више пилића него пачића? Колико пута је било мање пачића него пилића?

385

=
5 • 7 + 5 * 5 • 845 : 5 * 36 : 4
4 • 9 – 4 * 4 • 724 : 8 * 24 : 6

386.

18 + 5 • 9(38 + 7) : 52 m 4 dm = * dm
18 + 5 • 8(73 – 38) : 73 cm 1 mm = * mm
18 + 5 • 7(16 + 24) : 84 dm 5 cm = * cm
18 + 5 • 6(22 + 14) : 62 dm 3 cm = * cm

387.  Зимска капа кошта 4 рубље, а капут 10 пута скупље. Колико коштају капа и капут заједно?

388.  Саставити према задацима једначине и реши их:

1. Који број треба увеличати 5 пута да се добије број 40?

2. На колико делова треба поделити број 35 да се добије број 7?

3. Који број треба поделити бројем 5 да се добије број 9?

4. Који број треба умањити за 2 да се добије број 18?

389.  Нацртај две дужи, једну дужине 10 cm,  а другу дужине 5 cm. Колико пута се мања дуж садржи у већој? Колико пута је дужина једне дужи мања од друге?

390.  Колико пута има више лоптица него рекета? Колико пута је мање рекета него лоптица?

Треба знати да, уколико је један број неколико пута већи или мањи од другог, на толико делова се већи број може поделити мањим.

391. У ресторану је потрошено 80 kg кромпира и 8 kg шаргарепе. Колико пута више је потрошено кромпира него шаргарепе?

392.

1. Колико пута је број 15 већи од броја 5?

2. За колико јединица је број 48 већи од броја 9?

393.

1.  Колико пута је број 5 мањи од броја 45?

2.  За колико јединица је број 16 мањи од броја 50?

394. На њиви је радило 37 тракториста, шофера за 8 више него тракториста, а комбајнера за 5 мање него шофера. Колико комбајнера је радило на њиви?

395.  Без израчунавања означи парове са једнаким резултатима, затим израчунавањем провери резултат:

4 • 79 • 35 • 7 + 53 • 8 + 3
8 • 57 • 43 • 10 – 37 • 3 + 7
3 • 95 • 85 • 7 – 75 • 9 – 5

Решење задатака 382_396 Видео

396.

Множење и дељење бројем 6

6 • 6 = 36 36 : 6 
6 • 7 = 427 • 642 : 642 : 7
6 • 8 = 488 • 648 : 648 : 8
6 • 9 = 549 • 654 : 654 : 9

397

42 : 7 • 848 : 6 • 624 : 6 + 17(23 + 19) : 6
6 • 6 : 924 : 6 • 88 • 6 – 29(72 – 63) • 5
54 : 9 • 754 : 6 • 442 : 6 + 38(93 – 39) : 6

398. Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Од броја 82 одузми производ бројева 5 и 7.

2. Разлику бројева 31 и 22 помнижи бројем 4.

3. Збир бројева 9 и 19 подели бројем 7.

399. На полици је било 6 дубоких тањира, плитких 3 пута мање, а малих 2 пута мање него плитких. Колико малих тањира је било на полици?

400.  Отац је купио кћерки 3 m платна за хаљину, по 4 рубље за 1 m. Остало му је још 38 рубаља. Колико новца је имао отац пре куповине?

401. Ширина реке је 18 m, а ширина потока 2 m. Колико пута је река шира од потока?

402. Млади су посадили на једном брежуљку 3 реда грменова, по 8 у сваком реду, а на другом 4 реда, по 9 у сваком реду. Колико свега су посадили млади?

403. За запослене је сазидано 9 зграда са по 4 стана и 5 зграда са по 10 станова. Колико свега станова има у тим зградама?

404

1.  Дуж дужине 6 cm увеличавана је неколико пута и добијена је дуж дужине 18 cm. Колико пута је увеличана дуж?

2.  Трака дужине 20 cm умањивана је неколико пута и добијена је трака дужине 5 cm. Колико пута је умањена трака?

405

1.  Умањи 6 пута број 54.

2.  Увеличај 7 пута број 6.

3.  Колико пута је број 6 мањи од броја 48?

406

c1359
c • 5    
k14824
24 : k    

 407.

6 • 47 • 4 + 6 • 753 mm = * cm * mm
90 : 1048 : 8 + 6 • 538 dm = * m * dm
8 • 410 • 7 – 9 • 369 cm = * dm * cm
42 : 654 : 9 + 36 : 954 mm = * cm * mm

Решење задатака 369_407 Видео

Изломљена линија. Дужина изломљене линије

Ово су изломљене линије.

            Затворена изломљена линија        Отворена изломљена линија

Од колико дужи се састоји свака од ових изломљених линија?

Да би се израчунала дужина изломљене линије потребно је знати дужину сваке дужи и сабрати добијене бројеве.

408.  Нађи дужине сваке од датих изломљених линија:

409.  У радионици је радило 6 механичара, а бравара за 18 више. Колико пута је више радило бравара него механичара?

410. Метар платна кошта 4 рубље. Колико кошта 2 (3, 5, 8) метара платна?

411. Серјожа је купио 4 оловке по 3 колејке и 8 свесака по 2 копејке. Колико новца је све то коштало?

412. Запиши изразе користећи дате табеле.

Сабирак31457
Сабирак86942
Умањеник92062
Разлика61162

Прочитај их и израчунај њихову вредност.

413

82 – 9 • 68 • (24 – 18)54 : 9 + 36 : 6
69 + 42 : 732 : (40 – 32)6 • 7 – 3 • 6
52 – 6 • 66 • (70 – 65)32 : 4 – 35 : 5
32 – 9 • 34 • (23 – 17)19 : 1 – 19 • 1

Решење задатака 408_413 Видео

414.  Авиона има 6, 2 пута више него хеликоптера. Колико пута мање има хеликоптера него авиона? Колико има хеликоптера?

415

1.  За час ручног рада девојчице су донеле 6 листова црвеног папира, 2 пута мање него зеленог.Колико листова зеленог папира су донеле девојчице? Нацртај одговарајућу слику. Реши задатак.

2.  У кутији је било 8 оловака у боји, 2 пута више него обичних. Колико обичних оловака је било у кутији? Нацртај одговарајућу слику. Реши задатак.

416.  Нацртај затворену изломљену линију која се састоји од 3 дужи и израчунај њену дужину.

417.  Користећи таблице запиши одговарајуће изразе, прочитај их и израчунај њихову вредност:

Множилац168
Множилац8910
Дељеник283554
Делилац479

418

1.  Главица купуса је тешка 3 kg, а бундева 5 пута више. За колико килограма је главица купуса лакша од бундеве?

2.  Састави сличан задатак премљ изразу: 6 • 7 – 28.

419. Израчунај:

6 • 3 • 142 : 6 • 431 : 5 • 480 – 3 • 2 • 9
8 • 4 : 154 : 6 • 340 : 8 • 790 – 45 : 5 • 6
1 • 5 • 921: 3 • 530: 6 • 9100 – 24 : 3 • 4
Сложени изрази

Увод

Додајмо броју 50 производ бројева 9 и 3.

Добијени израз можемо прочитати овако:

Ово је збир; први сабирак је 50, а други сабирак је производ бројева 9 и 3.

Одузмимо од броја 70 количник бројева 12 и 4.

Ово је резлика; умањеник је 70, а умањилац количник бројева 12 и 4.

420.  У следећим изразима подвуци први сабирак једном цртом, а други двема цртама. Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

38 + 24 : 326 + (48 – 36)8 • 6 + 3418 + 9 • 6

421.  Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

6 • (31 – 22)(70 – 28) : 718 : (31 – 25)

422.  У циркуској представи учествовало 8 дресираних паса. Њих је било 4 пута мање него дресираних голубова. Колико дресираних голубова је учествовало у представи?

423.  Књига кошта 54 копејке, а блок за цртање 45 копејки јефтиније. Колико пута је блок за цртање јефтинији од књиге?

424.

1. Нацртај две дужи. Дужина прве дужи је 6 cm, а друге је  2 пута  дужа. Колика је дужина друге дужи?

2. Нацртај две дужи. Дужина прве дужи је 6 cm, а она је 2 пута дужа од друге дужи. Колика је дужина друге дужи?

425

k – 7 = 28d : 9 = 645 : c = 521 – a = 9

426.

7 • 6 – 36 : 450 : 10 + 4 • 67 • 5 – 18
54 : 6 + 3 • 89 • 5 – 32 : 428 : 4 + 7

Решење задатака 420_426 Видео

427.

7 • 7 = 4249 : 7
7 • 8 = 488 • 756 : 756 : 8
7 • 9 = 549 • 763 : 763 : 9

428.

Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1.  Први сабирак је 57, други – производ бројева 4 и 9.

2.  Дељеник је 27, делилац – разлика броја 40 и 31.

3.  Умањеник је 85, умањилац – производ бројева 10 и 3.

429. Сестра има 8 година и два пута је млађа од брата. Колико година има брат?

430.  Кухињски сто кошта 24 рубље, 6 пута скупље него столица. Колико кошта столица?

431.  За 6 чајних кашика је плаћено 42 копејке, а за нож 40 копејака. Колико је нож скупљи од кашике?

432.

7 • 7 – 3449 : 7 • 827 : 3 • 780 – 56 : 7
8 • 7 – 2863 : 9 • 636 : 9 • 680 – 63 : 7
9 • 7 – 5456 : 8 • 442 : 6 • 880 – 70 : 7

Решење задатака 427_432 Видео

433.  Укупна цена 4 коверте је 28 копејке. Колика је цена 6 таквих коверата?

434

1.  Првог дана је у продавници продато 8 једнаких школских торби и за њих су добијене 32 рубље. Другог дана је продато 6 таквих торби. Колико новца је добијено другог дана?

2.  Састави сличан задатак према изразу (12 : 6) • 2.

435.

1.  Број 6 је мањи од замишљеног броја 3 пута. Који број је замишљен?

2.  Замишљени број је 3 пута мањи од броја 6. Који број је замишљен?

436. Нађи дужине датих изломљених линија:

437.  Прочитај изразе и израчунај њихове вредности:

70 – 9 • 723 + (49 – 12)65 + 49 : 7
24 : 3 + 1872 – (46 + 15)8 • 7 – 56
67 – 54 : 684 – (30 – 12)42 : 7 – 6

Решење задатака 433_437 Видео

Множење броја збиром
4 • (3 + 2)

1. Можемо израчунати збир и помножити број добијеним резултатом:

 4 • (3 + 2) = 4 • 5 = 20.

2. Можемо помножити број са сваким сабирком и добијене резултате сабрати:

4 • (3 + 2) = 4 • 3 + 4 • 2 = 12 + 8 = 20.

438.  Објасни разне начине решавања задатка:

1. 7 • (6 + 4) = 7 • 10 = 70.

2. 7 • (6 + 4) = 7 • 6 + 7 • 4 = 42 + 28 = 70.

439.  Израчунај резултате на погодан начин:

8 • (2 + 1)9 • (3 + 7)4 • (5 + 10)

440.  У три једнаке кутије има 21 kg поморанџи. Колико килограма поморанџи има у 8 таквих кутија?

441.  За пет пари чизама уплаћено је 30 рубаља, а за 5 пари каљача 10  рубаља. Колико кошта пар чизама са каљачама?

442.  Из низа бројева 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 одабери оне за које је тачна неједнакост k : 7 < 5.

443

8 • 7 + 8 • 350 – 6 • 742 : 7 + 63 : 9
5 • 7 – 7 • 582 – 7 • 756 : 8 + 35 : 7

Решење задатака 438_443 Видео

444. Реши задатке на разне начине:

1. За украшавање јелки купљена су 4 венца лампица у боји, по 4 комада у сваком и 2 венца обичних лампица, по 10 комада у сваком. Колико је укупно било лампица у свим венцима.

2. Петоро деце је окачило на јелку по 7 звезда, а троје по 7 заставица. Колико укупно звездица и заставица су окачила деца на јелку?

445.  Израчунај резултате на погодан начин:

5 • (10 + 3)7 • (6 + 4)9 • (5 + 4)

446. Користећи таблицу, напиши изразе и израчунај њихове вредности:

Сабирак157 • 53254 : 916
Сабирак90 – 38189 • 46790 : 10

 447.

1. Од комада тканине дугог 24 m мајстори су сашили 8 једнаких костима. Колико тканине треба за 20 таквих костима?

2. Састави сличан задатак према изразу: (15 : 5) • 7.

448

(89 – 71) : 96 • (10 + 5)90 : 9 • 6100 – 76
(26 + 28) : 64 • (7 + 3)27 : 3 • 6100 – 77
(80 – 48) : 89 • (5 + 1)20 : 4 • 9100 – 78
Решавање једначина

Објасни решење једначина:

18 – x = 12 + 3
18 – x = 15
x = 18 – 15
x = 3
c + 4 = 7 • 7
c + 4 = 49
c = 49 – 4
c = 45
18 – 3 = 15 12 + 3 = 1545 + 4 = 49 7 • 7 = 49

449. Реши једначине:

x + 8 = 90 – 108 – x = 16 : 4a – 6 = 30 – 22

450. Одабери бројеве и реши задатак:

1. Сестра је купила * свесака по * копејака, а брат  * свесака по истој цени. Колико коштају све те свеска?

2. Саставити сличан задатак према изразу: 6 • (3++ 5).

451. Од 12 паковања вуне добијају се 3 једнака дечија џемпера. Колико таквих паковања треба за 5 дечијих џемпера?

452.  Мама је купила за дечији капут 2 m штофа, по 9 рубаља за метар, и 3 m за поставу, по 2 рубље за метар. За колико мање је мама платила поставу него штоф?

453.  c – 19.

Израчунај вредност израза за вредности с једнаке 19, 22, 34, 56.

454.

7 • 85 • (10 + 4)42 : 7 + 3991 – 48
9 • 77 • (2 + 10)81 – 24 : 385 – 48
7 • 66 • (10 + 5)49 : 7 + 1880 – 48

Решење задатака 444_454 Видео

Множење и дељење бројевима 8 и 9

455.

8 • 8 = 6464 : 8
8 • 9 = 7272 : 8
9 • 9 = 819 • 881 : 972 : 9

456.

72 : 9 • 856 : 7 • 954 + 72 : 9100 – 8 • 8
27 : 3 • 735 : 5 • 839 + 64 : 8100 – 8 • 9
32 : 4 • 942 : 7 • 946 + 81 : 9100 – 9 • 9

457. За часове ручног рада купљена су 4 калема белих нити, по 10 копејака за калем, и 6 калемова црних нити по истој цени. Колико новца је укупно плаћено за све купљене нити?

458. У радионици за ремонт је примљено 8 комада олова по 3 kg и 5 комада бакра по 6 kg. Колико килограма више је купљено бакра него олова?

459.

x + 7 = 9 + 814 – a = 12 : 2

460.  Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

Умањеник4256 : 75360 – 2730
Умањилац3 • 8081 : 91840 – 26

Решење задатака 455_460 Видео

Означавање тачака и дужи словима

Ма којој тачки на цртежу можемо дати „име“.

Зато се поред тачке пише велико слово латинице.

Ако означимо словима A и B крајеве дужи ту дуж можемо назвати дуж AB.

Ако означимо словима A, B и C  темена троугла тај троугао можемо назвати троугао ABC.

461. Наброј тачке и дужи са цртежа. Упореди дужи. Запиши одговоре на следећи начин:  AB = CD, AB > KE.

462.  Нацртај троугао, означи словима његова темена, запиши његов назив.

463.  Цена 3 једнаке пирошке је 18 копејака. Колика је цена 1 такве пирошке, 10 таквих пирошака?

464.  Миша има 24 копејке. Колико свесака он може купити за тај новац ако једна свеска кошта 3 копејке?

465.

54 : 6 • 781 : 9 – 958 – 56 : 7
4 • 9 : 664 : 8 – 894 + 18 : 6
56 : 8 • 649 : 7 – 772 – 64 : 8

Решење задатака 461_465 Видео

Троугао

466.  За 2 оловке које имају једнаке цене плаћено је 8 копејака. Колико таквих оловака се може купити за 32 копејке?

467.  У 6 стаклених посуда је подједнако распоређено 12 kg џема. Колико посуда је потребно да се подједнако расподели  24 kg џема?

468.  Мама је испекла 24 пирошке. За доручак су деца појела 8 пирошака. Колико пута је мањи број поједених пирошака од броја оних које су преостале?

469

1.  Колико пута је број 81 већи од броја 9?

2.  Колико пута је број 8 мањи од броја 72?

3.  За колико је број 42 већи од броја 6?

470.

26 + 9 • 781 : 9 + 64 : 885 cm = * dm * cm
84 – 9 • 649 : 7 + 72 : 839 mm = * cm * mm
си17 + 9 • 842 : 6 + 36 : 653 dm = * m * dm

471.  Измери странице троугла ABC, а затим странице троугла MOK. Могу ли у троуглу све стране бити једнаке?

472.  Измери странице троугла CDK и нађи збир дужина свих страница.

473.  Нађи збир дужина страница троугла ако је дужина једне странице 8 cm, друге 6 cm, а треће 10 cm.

474. Нацртај на у свесци на квадратиће квадрат чија је страница једнака 3 cm. Израчунај збир свих страница тог квадрата.

475

1. У 9 флаша је подједнако усуто 27 l сока . Колико флаша би требало за подједнако усутих 18 l сока?

2. Саставити сличан задатак према изразу 12 : (15 : 5).

476.  Запиши изразе и израчунај њихове вредности:

1. Дељеник је 63, делилац –  разлика бројева 51 и 42.

2. Први множилац – разлика бројева 93 и 85, други множилац – 7.

477. 

=
4 • (10 + 8) * 4 • 10 + 8
9 • 8 + 8 * 9 • 9
6 • 5 + 6 • 2 * 6 • (5 + 2)

478.

60 – 7 • 8(57 – 48) • 942 : 7 + 3 • 9
70 – 6 • 9(18 – 9) • 84 • 6 – 49 : 7

Решење задатака 466_478 Видео

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika