IV

783_793

783. Покажи на моделу часовника 6 сати, 9 сати. Покажи да је прошло још 5 минута, 10 минута, 30 минута.

784. Час је почео у 11 сати и трајао је 45 минута. Покажи на моделу часовника када се час завршио.

785. Ученик је изашао из куће у 8 сати и 30 минута и стигао у школу у 8 сати и 50 минута. Сазнај уз помоћ модела часовника колико времена у путу од куће до школе је он потрошио.

786. Посматрај слику уз овај задатак и кажи које време показује сваки часовник. Саопшти одговарајуће време на различите начине:

1. 7 сати и 45 минута или четвртина до осам.

2. 10 сати и 40 минута или 20 минута до 11.

3. 9 сати и 15 минута или четвртина од 10.

787. Како се још може казати четвртина до девет,  четвртина од пет, половина од два, четвртина до дванаест?

788. Колико минута чини ½ сата, ¼ сата?

789.

1. Бројеве 29, 53, 74 умањи за 7.

2. Бројеве 49, 21, 35 умањи 7 пута.

3. Бројеве 6, 9, 8 увеличај за 7.

4. Бројеве 6, 9, 8 увеличај 7 пута.

790. Из вагона метроа изашло је 6 путника, а остало 9 пута више него што је изашло. Колико путника је било у вагону?

791.

1. За 3 хаљине је кројачица потрошила 12 m материјала. Колико метара материјала је потребно за 2 такве хаљине?

2. Састави задатке са обратним подацима и реши их.

792. Нађи вредности израза a•b и c•k за вредности слова дате следећим таблицама:

a1733023
b52624
c817311
k124329

793. Нађи збир дужина свих страница сваке од следећих фигура:

                        
                        
                        
                        
                        

794.

Author: sveske21

Savetnik ministarstva prosvete RS u penziji - matematika i informatika