Геометрија

Припрема за факултет

Извор: К. У. Шахно

Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике

Пример 258

Видео

PDF запис

Пример 259

Видео

PDF запис

Пример 260

Права која пролази кроз теме правог угла троугла образује са мањом катетом AB троугла ABC угао од 30˚ и сече хипотенузу у тачки која је дели у односу 1:2.

Наћи дужину хипотенузе ако је дужина мање катете једнака √3  .

Видео

PDF запис

Пример 261

Три тетиве кружнице полупречника r образују троугао уписан у ту кружницу. Знамо да су дужине две од њих  1/2 r  и r√3  .

Наћи дужину треће тетиве.

Видео

PDF запис

Пример 262

Две странице троугла једнаке су a и b, а угао међу њима 120°.

 Наћи бисектрису тог угла трогла.

Видео

PDF запис

Статистика Covid 19

Подаци који су статистички обрађени преузети су са сајта https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 – THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

ново

COVID 19
Прогнозе за период до 27. 05. 2020.

Ново Визуализација података са страница European Centre for Disease Prevention and Control

Претходне анализа

COVID 19

Резултати ове моје анализе потврђују да даљи ток ове епидемије може значајно да измени прихвање савета #останитекодкуће.

Предвиђени интервал поверења крајем месеца достиже распон чак од 3235 до 10925 заражених. Изолација нас може приближити доњој граници, а немарност горњој.

Визуализација података о вирусу Covid 1

Предвиђања

Предлог и идеје за бављење статистиком, односно визуализацији података за ученике завршних разреда гимназије и средње медицинске школе.

Следе лекције о статистици …

Еуклидови елементи

IX књига
X књига 1_20    X књига 21_40   X књига 41_59  X књига 60_75   X књига 76_99   X књига 100_115