Impressum

Ове странице су прилози за наставу математике и компјутерских наука у основној и средњој школи.

Настале су са намером да дају допринос настави на даљину током Covid 19 пандемије.

Надам се да ће допринети разумевању математике и IT оружења.

Аутор и уредник

Зорица Милатовић, саветник за математику и информатику Министарства просвете РС у пензији