Математика 2 Морo Бантова I део

Литература: М. И. Моро, М. А. Бантова Математика 2

Петнаесто прерађено издање

Мария Игнатьевна Моро — учёный, методист, автор учебников математики издательства «Просвещение». По этим учебникам российские школьники занимаются уже 50 лет. И сегодня учебники для 1-4 классов авторского коллектива, которым руководила Мария Игнатьевна, входят в состав учебно-методического комплекса «Школа России» и включены в ныне действующий Федеральный перечень учебников. Учителя их так и называют — «учебниками Моро».
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/author/480734-mariya-moro

Како би требало решавати задатке:

Први корак: Урадити задатак у свесци.

Други корак: Видети одговарајуће решење у PowerPoint презентацији.

Трећи корак: Прећи на одговарајући видео и такмичити се са рачунаром у брзини решавања задатака.

Садржај:

Сабирање и одузимање Математички изрази Провера сабирања Провера одузимања
Додавање збира збируОдузимање збира од збира Обнављање – Тестови
Множење Дељење Налажење непознатог множиоца Налажење непознатог делиоца
Азбука програмирања Разно

Ново

ТЕСТОВИ

Сабирање и одузимање

1 Прочитај бројеве: 15, 38, 42, 24, 83. Означи цифре јединица и цифре десетица сваког броја. Замени сваки број збиром његових цифара. Решење Видео

2 Прочитај бројеве: 7, 2, 22, 77, 27, 72. Које цифре су кориштене за записе тих бројева? Запиши те бројеве редом тако да постепено расту (опадају). Решење Видео

3 Усмено. Збир којих јеноцифрених бројева је једнак 10? 9? Разлика којих једноцифрених бројева је једнака 3? 4? 2? Решење Видео

4 Израчунај:
19 + 1 9 – (4 + 2) 50 + 8 30 + 40
80 – 1 8 + (7 – 5) 90 + 7 60 – 50
99 + 1 (6 + 4) – 8 26 – 6 40 + 60
40 – 1 (7 + 2) – 2 26 – 20 100 – 20

Решење Видео

5 У убирању кромпира учествовало је 10 берача кромпира, а камиона за 4 мање. Колико је камиона учествовало у убирању кромпира? Решење Видео

6 Требало је да ученици поставе ограду дужине 23m, а они су поставили 3m мање. Колико метара ограде су поставили ученици? Решење Видео

7 Ученици су помагали у сакупљању шаргарепе на њиви. Првог дана су сакупили 40 корпи, а другог 10 корпи више. Колико корпи су ученици сакупили другог дана, а колико за два дана? Решење Видео

8 Реши примере на погоднији начин:

(10 + 6) + 3 (30 + 4) + 20 (60 + 2) + 8
(10 + 6) – 3 (30 + 4) – 20 (40 + 10) – 6

Решење Видео

9 Реши усмено:

25 + 4 49 – 7 54 + 20 73 – 20 80 – 4

Решење

10

16 + 3 23 + 7 10 – 3 + 2 9 + 0
16 + 30 20 – 5 6 + 2 – 5 6 – 0
48 – 30 66 + 4 7 – 6 + 9 7 – 7
12 + 8 40 – 9 8 – 3 + 5 0 + 4  

Решење Видео

11 Јура и Волођа отишли су у шуму да сакупљају печурке. Јура је нашао 16 јестивих печурки, а Волођа за 6 мање од Јуре. Колико су печурки дечаци нашли заједно ? Решење Видео

12 У библиотеци је на једној полици стајало 32 књиге, на другој 40 књига. Ученицима је позаjмљено 20 књига. Колико књига је остало?

13 За колико центиметара је плава дуж краћа од црвене?

Решење за 12 _ 13 Видео 12_13

14 Дуж дужине 12 cm  умањили смо за 10 cm. Колика је дужина добијене дужи?

Решење

15 Израчунај:

52 + 81 + 3510 + 5440 + 40

Решење Видео

16 Погледај слику и одговарајуће записе и објасни како можемо наћи непознати сабирак ако знамо збир и други сабирак.

17 Израчунај непознати сабирак x:

x + 4 = 97 + x = 8x + 1 = 68 + x = 10

Решење задатака 16 и 17 Видео

***Мали предах:

Таблица сабирања Видео

Таблица одузимања Видео

Напомена: Видео је исувише велик за експортовање када је у питању мој web простор.

Нова напомена: Отворен је нови канал на You Tube-у Matematicke sveske где ћу убудуће постављати сваки видео решених задатака. То је решило проблем простора на овом site-у. Хвала Ратку на овој идеји.

18 У продавници су радили 48 мушкараца и 30 жена, а затим је примљено још десет радника. Колико радника сада има у продавници?

Решење Видео

19 Саставити задатке према њиховим решењима:

1 32 – 2; 2 24 + 6; 3 24 + (24 + 6).

Решење Видео

20 Јесу ли тачни следећи записи:

32 + 40 < 32 94 – 50 < 948 dm > 8 cm
48 – 20 > 4827 + 30 > 275 m = 50 dm
Решење  Видео

21 Израчунај:

5 + 4 + 86 + 74 – 862 -20 +42 + 38
7 + 3 – 680 – 6 + 2057 + 3 – 67 + 91

Решење Видео

22 Посматрај слику и кажи како се зову нацртане фигуре:

Решење Видео

Математички изрази

23 Прочитај изразе и нађи њихове вредности:

90 – 438 + 2061 – 508 + 4219 – 7

Решење Видео

24 Запиши изразе и наћи њихове вредности:

 1. Збир цифара 2 и 9; 5 и 6; 7 и 7.
 2. Разлика бројева 6 и 7; 14 и 6; 12 и 4.

25 Наћи вредност x:

X + 30 = 10040 + x = 41X + 1 = 70

26 Нађи такве бројеве за које ће изрази бити тачни:

45 – 10  < 45 – □23 + 5 < 23 + □
18 + 40 > 18 + □56 – 4 > 56 – □

27 У спортској секцији има 10 девојчица, а дечака за 2 мање. Колико ученика иде на спортску секцију?

28 У једном воћњаку убрано је 20 корпи јабука, а у другом за 10 корпи мање. Колико корпи јабука је убрано из оба воћњака?

29 Израчунај:
26 + 468 – 232 + 615 – 15 + 21
26 + 1068 – 632 + 819 + 0 – 10
26 + 2068 – 2032 + 1027 – 0 + 30

30 Израчунај на погодан начин:

8 + (2 + 4)12 – (2 + 7)30 – (10 + 8)
15 – (5 + 1)16 + (4 + 3)20 + (10 + 4)
9 + (1 + 6)32 – (2+5)40 – (20 + 3)

31 Попуни празна поља:

Сабирак3 6 9 
Сабирак 6 20 30
Збир82710384046

Решење задатака од броја 24 до броја 31 Видео

32 Запиши изразе и нађи њихове вредности:

 1. Разлика бројева 20 и 7; 44 и 30; 97 и 90.
 2. Збир цифара 9 и 41; 15 и 50; 24 и 6.

33 Тежина бурета са медом је 58 кг. Тежина празног бурета је 8 кг. Колико килограма меда има у том бурету?

34 Оља је одгајила током лета 25 пилића, а њена сестра 20. Колико више пилића од своје сестре је Оља одгајила?

35 Нацртај у свесци квадрат чија страница је једнака 2 см?

36 Израчунај:

7 – 6 + 858 + 30 – 2090 dm =  □ m
5 + 4 – 341 + 9 – 740 сm = □ dm

Решење задатака од 32 до 36 Видео

37 Израчунај непознати број:

a + 8 = 124 + b = 15c + 7 = 20

38 Реши са провером:

7 + 48 + 512 – 614 – 9

39 Реши:

9 + 311 – 32 + 6 +713 – 6 + 4
8 + 612 – 810 – 4 + 515 – 9 + 6
4 + 713 – 710 – 7 + 916 – 8 + 3

40 Запиши све једноцифрене бројеве у растућем поретку. Увеличај сваки од њих за 8. Умањи сваки од добијених бројева за 7.

41 У бурету је било 40 кофа воде. Ујутру је за заливање цвећа потрошено 12 кофа, а увече 15. Колико кофа воде је остало у бурету? Реши задатак на разне начине.

42

1 Нацртати две дужи: Дужина прве дужи је 6 cm, а друга дуж је за два сантиметра дужа од прве. Израчунај дужину друге дужи.

2 Нацртај две дужи: Дужина прве дужи је 6 cm, а она је за два сантиметра дужа од друге. Колика је дужина друге дужи?

Решење задатака од 37 до 42 Видео

Провера сабирања

43 Реши с провером:

35 + 2421 + 468 + 5

44 Заврши решавање и објасни га:

38 + 7 = 38 + (2 + 5) = (38 + 2) + 5 =
38 + 7 = (30 + 8) + 7 = 30 + (8 + 7) =
52 – 8 = 52 – (2 + 6) = (52 – 2) – 6 =
52 – 8 = (40 + 12) – 8 = 40 + (12 – 8 ) =

 45 Израчунај:

16 + 545 – 638 + 678 + 8
27 + 734 – 856 – 922 – 7

46 Вања има два дела жице. Дужина једног је 6 m, а другог за 2 m дуже. Колико је дуг други део жице?

47 Нацртај две дужи: Дужина прве је 1 dm и 4 cm, а друге за 6 cm краће. Колика је дужина друге дужи?

48 (+, -)?

5 * 3 = 1240 * 8 = 3227 * 3 = 30
16 * 9 = 713 * 5 = 88 * 9 = 17

49 Саставити по 4 примера за сабирање са решењима 12, 15, 14, 13 и за одузимање са решењима 4, 6, 7, 9.

Решење задатака од 43 до 49 Видео

 50 Израчунај:

50 + 2329 – 1732 – 89 + 7
50 – 2310 + 1867 + 718 – 9
76 + 1480 – 6735 – 93 + 8
76 – 1462 + 2616 + 514 – 6

51 Нина је нашла 23 жира, Катја 6 жирова више од Нине, а Оља 9 жирова мање него Катја. Колико жирова је нашла Оља?

 52

 1. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, а из друге 5 kg више. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?
 2. Из прве кошнице добијено је 25 kg меда, 5 kg више него из друге. Колико килограма меда је добијено из друге кошнице?

 53

Умањеник505050505050
Умањилац31014354850
Разлика      

54 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

 1. Од броја 35 одузети збир бројева 10 и 3.

2. Броју 56 додати збир бројева 20 и 4.

55 Наћи на датом цртежу 3 четвороугаоника. Напиши бројеве троуглова од којих су они састављени.

Решење задатака од 50 до 55 Видео

56 Посматрај слику и изразе и објасни како се може наћи непознати умањеник, умањилац:

 57 Нађи вредности непознатих бројева:

c – 8 = 1020 – x = 718 + x = 2048 – a = 10

58 Млади су у прву леју засадили 10 садница јагода, у другу 6 садница мање него у прву, а у трећу 10 садница више него у другу. Колико садница су млади засадили у трећу леју?

59 На градилишту је радило укупно 20 кранова, затим су пребачени на друго градилиште 4 велика и 6 малих кранова. Колико кранова је остало на градилишту?

60 Саставити задатке према датим изразима:

12 – 712 + (12 – 7)

 61 Израчунај:

11 – (5 + 4)42 – 31 +93 + 3 + 3 + 3
14 – (7 + 2)24 + 36 – 84 + 4 + 4 + 4
13 – (5 + 3)75 – 23 + 75 + 5 + 5 + 5

62 Измери стране нацртаних правоугаоника и нацртај такве правоугаонике у свесци.

Решење задатака од 56 до 62 Видео

63 У две кутије има 10 оловака, у  првој 6. Колико оловака има у другој кутији?

Означи број оловака у другој кутији са x, састави према задатку једначину 6 + x = 10. Реши једначину.

64 Реши задатке састављајући једначине:

 1. У букету је било 12 ружа. Неколико ружа је поклоњено. Остало је 8 ружа. Колико ружа је поклоњено?
 2. Када је од целе дужине платна одрезано 3 m остало је још 10 m. Колико метара платна је било у целој дужини платна пре резања?
 3. На крану је радило 28 радника. Када је неколико од њих прешло на други кран остало их је 20. Колико радника је прешло на други кран?

65

 1. Збир бројева 7 и 6 једнак је 13. Напиши све парове једноцифрених бројева чији је збир једнак 13, 16.
 2. Састави 6 примера одузимања једноцифреног броја од двоцифреног чије је решење 8.

 66 Израчунај

54 – 3138 + 76 + 166 +6 + 6 + 6 + 6
45 + 1535 – 98 + 387 + 7 + 7 + 7 + 7
60 – 5242 – 87 + 478 + 8 + 8 + 8 + 8

67 Запамти ова четири слова латинице: M m, N n, P p, R r.

Реши једначине:

m + 8 = 6c – 7 = 56 – b = 2

Провера одузимања

68 Реши са провером:

96 – 75 32 – 8

69 Реши задатке, састави једначине:

 1. На њиви је радило 7 трактора гусеничара и неколико точкаша, укупно 10 трактора. Колико трактора точкаша је радило на њиви?
 2. Од којег броја треба одузети 9 да би се добило 20?
 3. Умањеник је 16, умањилац је непознат, разлика је 10. Наћи умањилац.

70 Фотеља кошта 25 рубаља, столица 5 рубаља, а сто 10 рубаља више од фотеље и столице заједно. Колико кошта сто?

71 Нацртај дуж која је 2 cm краћа од дате:

 72 Израчунај:

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 972 – 72
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 785 + 15
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 868 – 47

Решење задатака од 68 до 72 Видео

73 Решити примере са објашњењем:

37 + 4873 – 25

 74 Реши:

38 + 145 + 7 – 1240 cm = □ dm
51 – 1260 – (4 + 8)6 dm = □ cm
26 + 2679 + (9 + 2)80 dm = □ m
34 – 1783 – (6 + 8)9 m = □ dm

75 Састави задатке према једначинама:

a – 12 = 3554 – x = 18

Реши задатке.

 76 Нотес, лењир и оловка коштају 20 копејки. Лењир кошта 8 копејки, а оловка 3 копејке. Колико кошта нотес?

 77 Запиши изразе и нађи њихову вредност:

 1. Збиру бројева 18 и 2 додај збир бројева 6 и 4.
 2. Од збира бројева 35 и 5 одузми збир бројева 9 и 1.

 78

 1. Учитељ је поделио 8 свесака на два ученика подједнако. По колико свесака је добио сваки од њих?
 2. Учитељ је поделио 6 свесака, по две сваком ученику. На колико ученика су подељене свеске?

Решења задатака 73_78 Видео

 79

a + b – збир бројева a и b;

a – ма који број који може бити први сабирак;

b – ма који број који може бити други сабирак;

7, 12, 6, 0, … ­– вредности слова латинице а;

4, 1, 6, 9, …   – вредности слова латинице b.

Шта означавају слова c и d и израз c – d?

Именуј бројно значење слова c и d и израза c – d?

80 У селу је изграђено 45 нових станова: 8 трособних, 17 двособних, а остали су једнособни. Колико једнособних станова је изграђено?

81 У једној улици у селу има 46 станова, у другој 5 станова више, а у трећој има толико колико у првој и другој улици заједно. Колико станова има у трећој улици?

82 Реши примере са провером:

71 – 48,   67 + 29.

 83 Израчунај:

(14 + 7) + (24 + 6)67 + 9 – 2012 – 4 + 6
(40 + 18) – (31 + 19)68 + 9 – 2013 – 6 + 8
(8 + 32) + (23 + 6)69 + 9 – 2015 – 9 + 5

 84 Реши једначине:

x – 7 = 14c + 9 = 1516 – a = 8

Решења задатака 79_84 Видео

85 Одабери бројеве и реши задатак.

Петја је поклонио једном другу … марака, а    другом … марака. После тога остало му је …  марака.

Колико марака је имао Петја пре него што је поклонио друговима?

86 Шта значи израз b + c? Наћи вредност збира ако је:

b = 46,   c = 18b = 39,   c = 39b = 6,   c = 87

87 Објаснио сваки начин решавања и израчунај резултате:

58 + 25 = 58 + (20 + 5) =
58 + 25 = 58 + (2 + 23) =
58 + 25 = (50 + 8) + 25 =
42 – 17 = 42 – (10 + 7) =
42 – 17 = 42 – (2 + 15) =
42 – 17 = (42 + 2) – 17 =

Решења задатака 85_87 Видео

 88

1 За колико је 8 мање од 30?

2 16 је мање од замишљеног броја за 7. Колики је замишљени број?

89 Запиши изразе и израчунај њихову вредност:

1 Збиру бројева 5 и 15 додати збир бројева 18 и 12.

2 Од збира бројева 31 и 9 одузети збир бројева 7 и 3.

 90 >, < ?

70 + 15 * 70 + 1830 – 6 * 30 – 9
14 + 16 * 12 + 4687 – 15 * 97 – 15

91 Колико четвороуглова и колики троуглова има на овом цртежу?

Решења задатака 88_91 Видео

92 

1. Миша има 20 копејки, а Коља 3 копејке. Колико укупно копејки имају оба дечака?

2. Миша и Коља имају заједно 23 копејке. Миша има 20 копејки. Колико копејки има Коља?

У чему су слични, а у чему су различити ови задаци? Како је добијен други задатак из првог? Да ли је други задатак обрнуто првом.

93 Реши задатке. Саставити задатке обрнуте њима.

 1. Јакна и панталоне коштају скупа 32 рубље. Јакна кошта 22 рубље. Колико коштају панталоне?
 2. У аутопарку је паркирано 90 аутомобила. Ујутру је одвезено 80 аутомобила. Колико аутомобила је остало у аутопарку?

94 Обележи тачке као на цртежу и повежи њихове дужи тако да се добије четвороугао. Како се зове тај четвороугао?

95 Израчунај

a6458 2516 
b91628 912
a + b  4230 51

 96 Израчунај

42 + 17 – 42(39 + 16) + (8 + 22)
16 + 65 – 65(12 + 46) + (7 + 13)

Решења задатака 92_96 Видео

Од ове групе задатака следе задаци за II разред …

97

Додавање збира збиру

1 (3 + 2) + (4 + 5) = 5 + 9 = 14

Могу да се израчунају збирови и саберу добијени резултати.

2 (3 + 2) + (4 + 5) = (3 + 4) + (2 + 5) = 7 + 7 = 14

Могу да се саберу први сабирци збирова, затим други сабирци и да се затим саберу добијени резултати.

Како се још може додати збир збиру?

Реши на разне начине: (7 + 2) + (3 + 8).

98 Реши на прикладан начин:

(9 + 6) + (4 + 1)(10 + 5) + (30 + 4)
(8 + 2) + (3 + 4)(20 + 7) + (40 + 5)

99 Из посуде за млеко је попијено 5 чаша, а у њему је остало 3 чаше млека. Колико чаша млека је било у посуди за млеко?

100 Из библиотеке једног одељења је било издато 35 књига. Када је учитељица издала још 8 књига у библиотеци је остало 57 књига.  Колико укупно књига има у библиотеци?

 101 Попуни празна поља:

b83  481711 
c91628 17  
b – c 344012 5 

 102 Израчунај:

(30 + 7) + (10 + 4)9 + 8 – 65 + 48 – 35
(16 + 9) + (21 + 14)7 + 4 89 + 62 – 27

Решења задатака 97_102 Видео

103. Објасни решења примера:

35 + 21 = (30 + 5) + (20 + 1) = (30 + 20) + (5 + 1) = 56
27 + 16 = (20 + 7) + (10 + 6) = (20 + 10) + (7 + 6) = 43.

Код сабирања двоцифрених бројева можемо додавати десетице десетицама, а јединице јединицама.

Реши са објашњењем: 62 + 34,   28 + 35.

104.

37 + 2316 + 16 + 1645 – 15 – 159 + 0
16 + 8218 + 18 + 1851 – 17 – 170 – 0
45 + 4824 + 24 + 2472 – 18 – 180 + 0

105. Састави задатке према датим записима и реши их на разне начине:

  
I дан – 20 и 10,Било – 17 и 10,
II дан – 25 и 15.отишло – 6.
Свега за 2 дана –      ?  Остало –       ?

106. Поштар треба да разнесе 18 часописа. У један дом је доставио 8 часописа, а у други 7.

Колико још часописа треба доставити читаоцима?

107. Колико пута је нацртано по 3 круга?  Колико кругова укупно има?

108. Нацртај по 2 заставе 3 пута. Колико је свега застава нацртано?

109. Нацртај 8 кругова у редовима, по 4 круга у сваком. Колико таквих редова је добијено?

110. Одабери такве бројеве да следећи записи буду тачни:

8 + 44 < 8 + □58 – 6 > 58 – □
30 – 5 > □ – 520 – 3 < □ – 3

Решење задатака 103_110 Видео

Одузимање збира од збира

111. Објасни разне начине одузимања збира од збира:

1. (7 + 5) – (3 + 4) = 12 – 7 = 5,

2. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 3) + (5 – 4) = 4 + 1 = 5,

3. (7 + 5) – (3 + 4) = (7 – 4) + (5 – 3) = 3 + 2 = 5.

Закључи: Како се може одузимати збир од збира?

112. Реши на подобан начин:

(20 + 5) – (10 + 2)(60 + 7) – (40 + 5)

113. У бурету је било 90 l керозина. Продато је 56 l. Колико литара керозина је остало у бурету? Састави два обрнута задатка и реши их састављајући једначине.

114. Било је 80 комада парадајза. За доручак је поједено 10 комада, а за ручак 16 комада парадајза. Колико комада парадајза је остало? Реши на разне начине.

115. Нацртати две дужи. Дужина једне од њих је 5 cm, а друге за 2 cm више.

116. Израчунај:

11 – 2 + 528 + 36(60 + 8) – (10 + 3)
14 – 8 + 973 – 27(70 + 5) – (60 + 2)
13 – 4 + 816 + 45(10 + 7) – (10 + 2)

Решење задатака 111_116 Видео

117. Реши на погодан начин:

(70 + 8) – (30 + 6)(50 + 9) – (20 + 7)

118. Објасни решење:

37 – 14 = (30 + 7) – (10 + 4) = (30 – 10) + (7 – 4) = 23.

119. Израчунај:

76 – 3418 + 459 + 16 – 776 + 24 – 83
89 – 5128 – 268 + 39 – 517 + 38 – 44

120. Серјожи су купљени капут, чизме и капа. Све то је коштало 48 рубаља. За капут је дато 37 рубаља, а за чизме 6 рубаља. Колико кошта капа?

121. У продавницу намештаја довезено је 15 ормара, 25 кауча, а столова за 8 мање од ормара и кауча заједно. Колико столова је довезено у продавницу намештаја?

122. Колико тројки коња има на слици, а колико свега коња?

123. Ако је шест штапића подељено двема девојчицама подједнако, по колико је штапића добила свака девојчица? Нацртај одговарајућу слику и напиши решење.

124. Увећај за 7 сваки од следећих бројева: 6, 8, 9, 14, 15, 17, 39, 58.

125. Напиши бројеве који су већи од 65, а мањи од 75. Умањи сваки од њих за 47.

Решење задатака 117_125 Видео

Магични квадрати

Магични квадрати I Видео

Множење

Таблица множења Видео

Множење и дељење

126.

Множење

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2•5 = 10

Сабирање једнаких сабирака називамо множењем.

Збир једнаких сабирака 2 + 2 + 2 + 2 + 2 можемо записати на следећи начин:  2 • 5 = 10.

Тачка (•) – знак множења. Читамо: Два пута пет једнако је десет или два помножено са пет једнако је десет.

Прочитај следеће примере и реши их:

7 + 7 + 7 = 213 + 3 =
7 . 3 = 213 . 2 =<

127. Наћи вредност израза c + d и c- d ако је: c = 16, d = 14; c = 33, d = 15; c = 48, d = 48.

128. Нацртај правоугаоник са странама 6 cm и 8 cm. Додај цртежу такву дуж да образује два троугла. Измери странице једног троугла.

129. Ученици су добили задатак да залепе омоте 80 књига из библиотеке. Прво група је залепила 16 књига, друга 18 књига. Колико књига још треба залепити.

130. Из библиотеке одељења ученици су узели 46 књига, а то је 39 књига мање од броја књига које су остале. Колико књига је остало у библиотеци.

131.

1. Умањи за 28 сваки од бројева: 60, 31, 54, 83.

2. Увеличај за 39 сваки од бројева: 8, 17, 43, 26.

Решење задатака 116_131 Видео

132. Замени примере сабирања примерима множења:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =6 + 6 + 6 =

133. Израчунај резултате и замени, тамо где је то могуће, примере сабирања примерима множења:

8 + 8 + 8 + 8 =5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =7 + 4 + 47
12 + 12 + 12 =28 + 82 =4 + 8 + 5 + 9 =

134.  a + b = b + a

1 + 82 + 1716 + 28
8 + 117 + 228 + 16

135. Из пионирског кампа деца су се враћала у два аутобуса: У једном је било 38 деце, у другом исто толико. Вратило се укупно 43 дечака. Колико девијчица се вратило из пионирског кампа?

136. У такмичењу у скоковима у воду учествовало је 9 девојчица, било их је за 2 мање од дечака. Колико дечака је учествовало у такмичењу?

137. Израчунај:

(40 + 7) – (10 + 5)8 + 6 – 1113 + 48
(60 + 9) – (40 + 2)7 + 5 – 1278 – 69

Решење задатака 132_137 Видео

138.

8 • 3Замени множење сабирањм
8 + 8 + 8 = 24Који број је одабран као сабирак?
8 • 3 = 24Колико пута се узима као сабирак број 8?

Замени множење сабирањем и израчунај резултат:

5 • 3 3 • 210 • 52 • 7

139. Реши други пример сваког пара користећи први:

2 • 5 = 10
2 • 6 =
2 • 7 = 14
2 • 8 =
9 • 4 = 36
9 • 4 =
7 • 6 = 42
7 • 7 =

140. Нацртај према задацима слике и реши их:

1. На сваком тањиру је по 5 јабука. Колико има јабука на три тањира?

2. У сваком паковању има по 10 јаја. Колико има јаја у два паковања?

141. На школском стадиону ученици су први дан рашчитили 45 m стазе за трчање, други дан 6 m мање, а трећи дан 8 m више него други дан. Колико метара стазе је рашчишћено трећи дан?

142. Израчунај:

65 – (15 + 10)75 + 25 – 1456 – 56 + 95
(67 + 8) + 1390 – 34 + 1878 + 9 – 87

143. Израчунај:

8 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 26 + 3 + 3 + 3 +3 + 3

Решење задатака 138_143 Видео

Множење бројем 2

144. Замени примере множења примерима сабирања и израчунати резултате:

   
2 • 2
2 • 3
2 • 4
2 • 5
2 • 6
2 • 7
2 • 8
2 • 9
Таблицу множења са 2 треба запамтити.        
4    
6    
8    
10    
12    
14    
16    
18

145. Једна свеска кошта 2 копејке. Колико коштају 3 (5, 8, 9) такве свеске?

146. Израчунај однос мера:

1 dm 8 cm = □ cm25 dm = □ m □ dm
4 m 2 dm = □ dm38 cm = □ dm □ cm

147. Од калема електропроводне жице најпре је одсечено 18 m, а затим још 9 m. После тога је остало још 7 m жице. Колико метара жице је на почетку било на калему?

148. Саставити задатак према следећем запису:

Било – 32;   Отишло – 8 и 15;   Остало – ?

149. Израчунај:

96 – (46 + 30)25 + 38
96 – 46 + 3085 – 42
96 – 46 – 3090 – 52

Решење задатака 144_149 Видео

ДЕЉЕЊЕ

Увод

8 поморанџи, подељене на тањириће, по 2 за сваки.

Колико пута су по 2 поморанџе стављене на одговарајући тањирић, колико тањирића је било потребно?

Овај задатак решавамо помоћу дељења.

Две тачке ( : ) – знак дељења.

Решење задатка могуће је записати на следећи начин:

8 : 2 = 4      Одговор: 4 тањирића.

150. Баба је имала 10 шаргарепа. Повезала је у везе по 5 шаргарепа. Колико веза је добијено?

10 : 5 = 2     Одговор: 2 везе.

151. Нађи резултат користећи слике:

152. У остави је било 4 флаше сока, по 3 l у свакој. Колико је свега било сока у тим флашама?

153. Запиши и израчунај резултат сабирањем:

4 пута узети по 9.3 пута узети по 10.
6 пута узети по 4.7 пута узети по 2.

154. На фарми за птице радило је 24 човека, а на млечној фарми 38 мушкараца. Колико жена је радило на тим фармама?

155. Израчунај:

2 • 62 • 854 – (17 – 9)41 – (24 + 8)
2 • 52 • 954 – 7 – 941 – 24 + 8

Решење задатака 150_155 Видео

156. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Поделити 6 коцкица шећера на шоље са чајем тако у сваку шољу ставимо по 2 коцкице. На колико шоља је подељен шећер?

2. Од 12 ротквица направљени су гроздови, по 6 у сваком. Колико гроздова смо добили?

157. Оловка кошта 2 копејке. Колико копејака треба платити за  2 (3, 6) оловака?

158.

>, <, =

8 + 8 + 8 + 8 + 8 * 8 • 59 • 6 * 9 + 9 + 9 + 9 + 9

159. На додатне часове певања иде 42 ученика, цртања 5 ученика мање, а на спортске активности толико ученика колико имају додатни часови певања и цртања заједно. Колико додатних часова спортских активности имају ученици?

160.

1.

49 + 18 – 4996 – 26 – 6417 + 6 – 0
56 – 47 + 1875 – 42 + 5724 + 0 – 9

2.

x + 17 = 40a – 16 = 4031 – c = 9

3.

7 m 4 dm = □ dm49 cm = □ dm □ cm
5 dm 7 cm = □ cm87 cm = □ dm □ cm
10 dm = □ m92 cm = □ dm □ cm

161. Нацртај 2 четвороугла као на слици и нацртај на једном од њих дуж такву да добијемо правоугаоник и троугао, а на другом такву да добијемо квадрат и нови четвороугао.

Решење задатака 156_161 Видео

162.

Први множилац је 2, други 4. Наћи производ. Шта показује први множилац? Шта показује други множилац?

163. Запиши и израчунај производ бројева 5 и 2, 7 и 3, 2 и 6.

164. У ресторан је довезено три кутије поморанџи, по 9 kg у свакој. Колико килограма поморанџи је довезено?

165. Учитељица је поделила ученицима 12 свесака, по 2 сваком. Колико ученика је добило свеске?

166. Мама је поделила деци 12 јабука, по 4 јабуке сваком. Колико деце је добило јабуке?

167. Саставити задатак према изразу: (17 + 15) – 14. Реши задатак на разне начине.

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

Решење Задаци 162_168 Видео

168. Израчунај:

89 – (56 + 13)32 + (7 + 28)2 • 82 • 3
68 – (25 + 18)56 + (19 + 21)2 • 72 • 2

169.

Увод

Милиметар

Покажи на лењиру сантиметар.

Изброј на колико једнаких делова је подељен сантиметар.

Сваки такав део зовемо милиметар.

10 mm = 1 cm

Измери дужи и запиши колика је дужина сваког од њих.

170. Нацртај дужи чија је дужина 8 mm, 5 mm, 7 mm,

2 cm 3 mm, 4 cm 2 mm.

171. Одреди множиоце у следећим производима:

2 • 3, 4 • 4, 9 • 2, 8 • 3, 1 • 6.

172. Израчунај резултате и замени збирове производима:

8 + 8 + 8 + 81 + 1 + 1 + 1 + 114 + 14 + 14

Одреди множиоце и производе.

173. За заливање баште тата је донео 16 ведара воде, при чему је сваки пут доносио по 2 ведра.

Колико пута је тата ишао за воду?

174. За три дана рада радници су ремонтовали 24 тролејбуса: Првог дана 8 тролејбуса, другог – 10. Колико тролејбуса су радници ремонтовали трећег дана?

175. Висина сваког спрата је 4 m. Зграда има 5 спратова.

Колико је висина зграде до крова?

176.

2 • 4 + 6
2 • 7 – 9
2 • 9 + 2
2 • 5 – 7
a50505050
c7121926
a – c    

Решење Задаци 169_176 Видео

177. Три ученика су поделила 12 оловака на једнаке делове. По колико оловака су добили ученици?

178. Узми 6 шољица и подели их на једнаке делове. По колико шољица је у сваком делу?

179. Десет свeсака подели подједнако на 5 ученика. По колико свесака је добио сваки од њих?

180.

1 cm 3 mm = □ mm16 mm = □ cm □ mm
5 cm 8 mm = □ mm74 mm = □ cm □ mm

181. Запиши производе бројева 8 и 4, 10 и 3. Узрачунај производе тако што ћеш их заменити збиром.

182. Љоша је купио 4 пловка за риболов, по 3 копејке сваки. Колико коштају сва четири пловка?

183. Састави задатке према изразима и реши их:

17 + 19,(17 + 19) – 8.

184.

67 – 7 – 2099 – 362 • 8 – 7
67 – (7 + 20))100 – 542 • 9 – 8

Решење задатака 177_184 Видео

185. Нацртај за сваки задатак слику и реши задатке:

1. Осам шаргарепа подељено је на 4 зеца подједнако. По колико шаргарепа је дато сваком зецу?

2. Зечевима је дато 15 шаргарепа, по 5 сваком. Колико зечева је добило шаргарепе?

186. На сваки дечији капут треба пришити по 4 дугмета. Колико дугмади треба пришити на 6 ( 7 ) капута?

187. Саставити према слици два задатка са дељењем и решити их.

188. У низу бројева 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 нађи оне вредности  слова a за које је тачан израз а – 7 < 5.

189. Нацртај правоугаоник са странама 5 cm 5 mm и 3 cm 5 mm.

190

=?
82 – 54 * 80 – 5445 mm * 4 cm
50 – 27 * 60 – 3776 mm * 8 cm

191. Израчунај:

54 – 20 – 122 • 2 + 78 + 8 + 8 + 8 + 8
54 – (20 – 12)2 • 4 – 89 + 9 + 9 + 9 + 9

Решење задатака 185_191 Видео

192. За украшавање јелки дечаци су изрезали 28 црвених и десет зелених заставица, а девојчице 40 плавих заставица. Колико више заставица су изрезале девојчице?

193. Учионицу су за празник украшавали 12 девојчица и 9 дечака. Затим је 5 девојчица отишло кући. Колико је после тога било више дечака неко девојчица?

194.

1. Први множилац је 10, а други 3. Нађи производ.

2. Запиши производе бројева 8 и 5, 9 и 2. Замени производе збировима и наћи њихову вредност.

195. Нацртај за сваки задатак слику и реши их.

1. У 3 кутије стављено је по 8 краставаца. Колико укупно краставаца има у тим кутијама?

2. Млади су засадили 2 реда бреза, по 10 бреза у сваки. Колико укупно бреза су засадили млади?

196. (Усмено) Увеличај за 8 сваки од следећих бројева: 26, 38, 57, 69.

197.

2 • 7 – 52 • (48 – 40)(38 + 56) – 46
2 • 6 – 72 • (18 – 9)97 – (37 + 20)

Решење задатака 192_197 Видео

198. Замена места множилаца, пермутација

Посматрај слике и записе

1.2.
6 • 3 = 18
3 • 6 = 18
6 • 3 = 3 • 65 • 2 = 10
2 • 5 = 10
5 • 2 = 2 • 5

Ако заменимо места множиоцима производ се неће променити.

199.

2 • 8 = 167 • 9 = 639 • 8 = 72
8 • 2 =9 • 7 =8 • 9 =

200.

aba • bb • a
62  
84  
103  

201.

1   Тата је купио 2 паковања кромпира, по 3 kg свако. Колико килограма кромпира је купио тата?

2   Мама је купила 3 паковања брашна, по 2 kg свако. Колико килограма брашна је купила мама?

202.

b – 8 = 6a + 7 = 1312 – x = 5

203. Нада је имала новчаницу од 50 копејака. Купила је оловку за 35 копејака и свеску за 2 копејке. Колико копејака јој је остало?

204. Убаци пропуштене бројеве и реши задатак:

Мама је дала Васји 1 рубљу да купи хлеб за … копејака и пакет пецива за … копејака. Колико копејака је вратио Васја?

205.

48 + 17 – 2564 – 64 + 0(81 – 72) • 22 • 6
93 – 84 + 7127 – 27 – 0(67 – 59) • 27 • 2

Решење задатака 198_205 Видео

206. Запиши, уметни пропуштени број:

7 • 4 = 4 • □9 • □ = 7 • 913 • 5 = □ • 13
3 • 5 = □•3□ • 6 = 6 • 10□ • 18 = 18 • 2

207. Преместите множиоце из задатка 144

и напиши таблицу множења са 2.

208.

9 • 23 • 22 • 7 + 64(19 – 11) • 2
4 • 26 • 22 • 9 + 72(32 – 25) • 2

209. Израчунај тежину 6 јастука ако је тежина сваког од њих 2 kg.

210. У гаражи је паркирано 20 аутомобила, по 10 у сваком реду. У колико редова су били паркирани аутомобили?

211. На две грађевине отправљено је 20 кранова, подељених на једнаке делове. По колико кранова је отправљено свакој грађевини?

212. Нацртај на чврстом папиру и изрежи један правоугаоник и четири троугла као на слици. Саставити од њих:

1. Троугао;

2. Различите четвороуглове;

3. Шестоугао.

Решење задатака 206_212 Видео

213.

Увод

Израчунај производе замењујући их збировима:

8 • 23 • 75 • 7
2 • 87 • 37 • 5

Једноставније ја већи број множити мањим.

Израчунај производе на једноставнији начин:

5 • 32 • 73 • 94 • 62 • 108 • 4

214. Попуни таблицу.

a16161616
b791628
a + b    

Одреди вредности првог сабирка, другог сабирка, збира. Вредност којег сабирка се не мења?

Ову таблицу је могуће записати краће:

b791628
16 + b    

215. Анализирај таблицу и попуни је. Како је могуће записати ту таблицу краће?

c80808080
d6274964
c – d    

216. За дечију хаљину потрши се 2 m материјала. Колико метара треба за 3 ( 4, 6 ) хаљина?

217. У продавницу је довезено 2 пакета шаргарепе, у првом – 15 kg , у другом – 21 kg. Из првог пакета продато је 10 kg шаргарепe. Колико мање шаргарепe је остало у првом пакету него у другом?

218. За колико милиметара је плава дуж краћа од црне?

219. Израчунај:

7 + 28 – 30 + 92 • 7 + 169 • 3
9 + 32 – 41 + 88 • 2 + 208 • 4

Налажење непознатог множиоца

2 • 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
6 • 3 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
5 • 4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5

2 и 3 – множиоци

6 – производ

Ако се производ два броја подели једним множиоцем добијамо други множилац.

220. За сваки пример множења састави два примера дељења као у првој колони:

8 • 2 = 16
16 : 8 = 2
16 : 2 = 8
7 • 22 • 98 • 36 • 3

Како смо добили први множилац? Како смо добии други множилац?

221.

a98765432
c22222222
a • c        

Напиши табелу тако да има два реда и израчунај производ.

222. Ученици су посадили 16 жбунова огрозда, по 4 жбуна у сваком реду. Колико је било редова?

223. Посађено је 15 храстова у 3 једнака реда. По колико храстова је било у сваком реду?

224. Свеска за цртање кошта 6 копејака. Колико новца треба уплатити за 2 ( 3, 5 ) таквих свесака?

225.

5 dm = □ cm2 • 7 – 594 – 8 – 16
5 cm = □ mm2 • 3 + 876 + 24 – 7
5 m = □ dm2 • 2 + 632 – 16 – 16

Решење задатака 220_225 Видео

PDF формат зато што PP презентација прелази дозвољену величину.

226. Први множилац је 2, други је непознат, производ је 8. Наћи други множилац.

227. Наћи вредност непознатог множиоца.

x • 2 = 65 • a = 103 • b = 9k • 3 = 6

228. Реши примере дељења, изабери одговарајуће  примере множења:

42 : 7 =56 : 8 =36 : 4 =48 : 8 =
8 • 6 = 489 • 4 = 367 • 6 = 428 • 7 = 56

229. Упаковано је 12 ножева у кутије, по 6 у сваку. Колико кутија је било потребно?

230. Од 18 паковања вуне добијено је 6 једнаких шалова. Колико паковања вуне је потрошено за сваки шал?

231.  Колико је потребно точкова за 5 бицикала са 2 точка?

232.  Мама је помузла краву Бурјонку. У прву посуду је налила 2 l млека, а остало у другу посуду. Колико литара млека је дала Бурјонка ако је мама у другу посуду налила 3 l више него у прву?

233.  Израчунај:

(59 – 51) • 22 • 9 + 2738 – 38 + 0
(42 – 35) • 22 • 6 + 590 + 56 – 47
(63 – 58) • 22 • 4 + 7186 + 0 – 67

Решење задатака 226_233 Видео

234

Увод

Запамти како зовемо бројеве и изразе при дељењу:

Наћи количнике користећи штапиће:

1   Дељеник 6, делилац 3.

2   Делилац 2, дељеник 8.

3   Нађи количник бројева 12 и 6.

235.

1   Дечак је од 16 дасака направио кућице за птице. Потрошио је по 8 дасака за сваку кућицу. Колико кућица је направио дечак?

  Дечак је од 12 дасака направио 4 једнаке хранилице за птице. Колико дасака је потрошио за сваку хранилицу?

236. Служећи се сликама објасни шта показују следећи изрази:

8 + 58 + 25 + 28 + 5 + 2
8 – 25 – 28 – 58 – (5 + 2)

237. Нађи непознате вредности:

x • 10 = 202 • a = 8k • 5 = 104 • a = 8

238

a7074808390929597
k4646464646464646
a – k        

Запиши табелу тако да има два реда и израчунај разлике.

239.  Израчунај:

(32 – 24) • 286 – (46 + 32)0 + 42 – 14
(57 – 48) • 272 – 9 + 1927 – 0 + 27

Решење задатака 234_239 Видео

240. Нацртај према задатку слике и објасни их:

1   Подели подједнако 6 краставаца на два тањира. По  колико краставаца је на сваком тањиру?

2   Подели 6 краставаца на тањире тако да буде по 2 на сваком. Колико је потребно тањира?

241

1   Које примере дељења можемо решити знајући да је:

7 • 2 = 142 • 9 = 185 • 6 = 30

2  

8 • 5 = 403 • 6 = 187 • 9 = 639 • 4 = 36
40 : 8 =18 : 6 =63 : 7 =36 : 9 =

242.  Скије коштају 8 рубаља, 6 рубаља скупље од штапова који иду уз њих. Колико коштају ти штапови?

243.  За реновирање стана је купљено 10 конзерви боје, а седам конзерви је потрошено. Колико више има потрошених конзерви боје од оних које су остале?

Нацртај одговарајућу слику и реши задатак.

244.  Израчунај:

65 – 28 – 302 • 6 + 43(76 + 8) – 76
74 – 35 – 184 • 2 + 5635 – (7 + 8)

Решење задатака 240_244 Видео

245.    Лутка кошта 5 рубаља. Колико коштају три такве лутке?

ЦенаКоличинаВредност
5 рубаља3 лутке­?

246.   Саставити два задатка за налажење вредности неких купљених ствари. Запиши их кратко у таблице и реши их.

247.

1  Дуж дужине 12 cm подели на два једнака дела. Колика је дужина добијенох делова?

2  Дуж дужине 12  cm подели на делове, по 2 cm дужина сваког. Колико делова је добијено?

248.  

а • 7 = 14а + 9 = 12а – 8 = 1710 • x = 20

249.   Реши други пример сваког члана користећи први:

9 • 7 = 637 • 10 = 7015 • 4 = 6014 • 5 = 70
9 • 8 =7 • 9 =15 • 5 =14 • 4 =

250.  Лењир, перница и албум костају 95 копејака. Лењир кошта 12 копејака, перница 48 копејака. Колико кошта албум?

251.   Посматрај фигуре на цртежу. Нацртај у свакој фигури једну дуж тако да се добије квадрат.

252.  

(25 + 29) – 2660 – 15 + 93 • 2 – 6
(35 + 18) – 4232 – 27 + 82 • 5 + 90
37 – (7 + 3)73 – 28 + 97 • 2 – 7
82 – (12 + 30)94 – 87 + 69 • 2 – 9

Решење задатака 245_252 Видео

Азбука програмирања

This image has an empty alt attribute; its file name is Први-програм-1024x580.png

Први програм Видео


Разно


Таблица множења
Видео

This image has an empty alt attribute; its file name is Таблица-множења-1024x600.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Магични-квадрат-1024x587.png

Магични квадрати I Видео

Мало статистике
This image has an empty alt attribute; its file name is Мало-статистике.png

Неформалан увод у статистику Видео